•  V současné době pracuji jako zástupce ředitele Českomoravské elektrotechnické asociace
•  Nejvýznamnější referencí z oblasti znaleckých posudků je v současnosti CET 21 spol. s r.o. (TV NOVA) 
•  Zpracovávám posudky pro EZÚ, MPO a další

•  Spolupracuji s ČVUT v Praze a VUT v Brně

•  Absolvoval jsem stáže v Bruselu o strukturách EU

•  Pracoval jsem v hodnotících komisích Zlaté medaile při MSV a Křišťálového disku při INVEX

•  Jsem členem Komise pro posuzování shody při ÚNMZ

•  Pracuji organizačně i odborně na přípravě a řešení projektů ze strukturálních fondů