Jsem znalcem jmenovaný soudem ve smyslu zákona o znalcích a tlumočnících
č. 36/1967 Sb.v oborech:

•  elektrotechnika
•  elektronika
•  kybernetika
•  ekonomika - odhady a ceny elektrotechniky, elektroniky a kybernetiky

Dále zajišťuji:
•   poradenství a konzultace v oblasti elektrotechnického průmyslu
•   posudky, oponentní posudky, studie a expertní analýzy
•   statistiky
•   podporu při projektech výzkumu a vývoje
•   podporu při projektech ze strukturálních fondů/operačních programů
•   komplexní dodávky školení, seminářů, konferencí
•   organizaci obchodních misí, účastí na veletrzích a výstavách
•   vyhledávání zahraničních obchodních partnerů
•   pomoc/konzultace při orientaci ve strukturách EU
•   pomoc při spolupráci průmyslu a vysokých škol

Veškerá spolupráce je velmi individuální a začíná nezávaznou schůzkou,
předběžným posouzením celého případu a návrhem dalšího postupu.