znalecké posudky a poradenství
v oblasti elektrotechnického průmyslu

Soudní znalec / Rozhodce
posudky a poradenství v průmyslu

Znalecké posudky

jsem znalcem jmenovaným soudem pro obory elektrotechnika, elektronika, kybernetika a ekonomika-ceny a odhady

Rozhodčí řízení

jsem rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Technologie blockchain

pro ověřování originality dokumentů využívám technologii Blockchain
Notarius

O MNĚ

Vzdělání

Doktorát z elektrotechniky jsem na
ČVUT-FEL získal v roce 2005

Pracovní zkušenosti

V oblasti elektrotechnických a strojírenských firem se pohybuji
od roku 2005